FITSIPIKA

Fizotran’ny dingana


 1. Fametrahana ireo taratasy

  Mameno sy manatitra ireo antontan-taratasy rehetra ilaina eny amin’ireo toerana fanoratana anarana.

  Lisitry ny antontan-taratasy omena

  x

  Lisitry ny antontan-taratasy omena

 2. Sivana voalohany

  Mamaky sy manaiky ireo fepetra takian’ny Fihariana mifandraika amin’ny rafitra Fihariana.

  Fitsipika azo ekena

  x

  Fitsipika azo ekena
  • Fahalalahana ny tetikasa
  • Fahombiazan’ny tetikasa
  • Fahafahan’ny tetikasa mamorona asa ho an’ny Malagasy
  • Fiantraikany ara-toekarena sy sosialy
  • Ny modely ara-toekarena

 3. Fampiofanana voalohany

  Mahafehy ireo fampihofanana dingana voalohany atolotry ny Fihariana

  Taranja

  x

  Taranja
  • Fampianarana ny kolotsaina mpandraharaha
  • Fampianarana ara-bola
  • Tetikasa fanagonam-bola sy famatsiam-bola

 4. Sivana farany

  Mameno sy mahafehy ireo fepetra rehetra mifantoka amin’izay takian’ny mpiara-miasa ara-teknika sy ara-bola amin’ny Fihariana.

  Fitsipika fanamarinana

  x

  Fitsipika fanamarinana
  • Antontan-taratasy feno momba ny Tetikasa + tahiry hafa nangatahan’ireo mpiara-miasa ara-bola
  • Tetikasa mahomby
  • Tetikasa tsy mahafaty antoka
  • Fanomezan-toky ara-taratasy hamerenana ireo nindramina tamin’ny banky
  • Fahaizana miara-mitantana amin’ireo ekipa mpiara-miasa

 5. Fampiofanana

  Fahaiza- mitantana ny orinasany sy ny tetikasany tsara kokoa. Fitomboan’ny fahalalany be be koakoa amin’ny sehatry ny asa ataony.

  Lisitry ny fampianarana manaraka


 6. Fanatanterahana ireo tetikasa

  Fampiarana sy fampiasana ireo tombotsoa ara-teknika azo tamin’ny Fihariana. Arahina fanaraha-maso avy amin’ireo mpiara-miasa ara-teknika.


 7. Fanaraha-maso sy tombana

  Fanolorana tatitra momba ny fivoaran’ny tetkiasa sy fanomezana valin-asa araka ireo rafi-pampianarana

  Ny taha-pahombiazana mikasika
  ny fivoaran’ny tetikasa

  x

  Ny taha-pahombiazana mikasika
  ny fivoaran’ny tetikasa
  • Ny taha-jana-bola hamerenana ireo nindramina
  • Isan’asa nateraky ny tetikasa
  • Ny vola voahangona

 8. Famerenana ny vola nindramina

  Famerenana tsikelikely ny vola nindramina tamin’ny banky amin’ny tahany farany ambany mba ahaizan’ny mpandraharaha vaovao hitantana ara-bola.