Vaovao

Fihariana – Soatantely manoloana ny COVID-19

Hanampiana ny mpiompy tantely iatrehana ny valan’aretina COVID-19 dia nametraka fomba fiasa manokana ny fandaharan’asa Fihariana. Araho eto ary ny andinindinin’izany miaraka amin’ny tompon’andraikitra